MINE Peter de la Mar

Projectmanagement met passie

Portfolio


Februari 2020 - heden: projectmanager Slot Zeist

Slot Zeist wordt wel het 'Versailles van de Lage Landen' genoemd. Een fantastische plek waar meer dan drie eeuwen historie samenkomt. In de 2e helft van 2020 is de rechtervleugel van Slot Zeist verbouwd. Een mooi moment om i.s.m. de gebruikers na te denken over hoe Slot Zeist eigentijdser en bruisender kan worden ingezet voor een breed palet aan activiteiten. Onderdeel van deze klus is de aansturing van de poule van 35 gastvrouwen.
Januari 2019 - heden: projectmanager Geheugen van Zeist

"Met Peter hebben we als Geheugen van Zeist onze ambitie ingevuld om te professionaliseren. Dat is uitstekend gelukt. Ons Historisch Weekend heeft een grote sprong gemaakt qua strakke organisatie en publiciteit. Peter heeft zijn opdracht continu onder controle en communiceert bijzonder prettig." (Fons Asselbergs, voorzitter Geheugen van Zeist, voormalig directeur Rijksdienst Monumentenzorg)

De erfgoedpartners binnen de gemeente Zeist werken samen onder de naam Geheugen van Zeist. Het Geheugen van Zeist beoogt het erfgoed in de gemeente Zeist onder de aandacht te brengen en te houden.

Als projectmanager richt ik mij onder meer op de organisatie van het Open Monumentendagweekend, de revitalisatie van een grote expositie in en over Slot Zeist én het realiseren van een gevelkunstproject in Den Dolder.


Juni 2020 - heden: lid Erfgoed Expert Team

Het Erfgoed Expert Team (EET) helpt eigenaren van en ondernemers in erfgoed met allerlei vraagstukken. Hoe maak ik van de horeca op mijn fort een succes? Hoe regel ik de organisatorische en de financiële kant van mijn onderneming? Hoe zorg ik voor duurzaam energiegebruik op mijn buitenplaats? Het EET is een multidisciplinaire denktank van de provincie Utrecht. Het team denkt mee over complexe vraagstukken rondom erfgoed. Van restauratie tot beleving en van natuurbeheer tot hospitality. 

Inmiddels ben ik onder meer betrokken geweest bij Castellum Fectio in Bunnik en de Volmolen in Amersfoort. Meer info vind je hier.Mei 2021- juli 2021: projectmanager QR-informatiepunten Park Vliegbasis Soesterberg

Midden in de provincie Utrecht ligt Park Vliegbasis Soesterberg. Een schitterend gebied vol cultuurhistorie en natuur. Het Utrechts Landschap wil de belevingsmogelijkheden van het terrein versterken door op verschillende punten QR-codes aan te brengen die linken naar een passend verhaal. Ik heb dit verzorgd door 28 locaties te selecteren, te beschrijven en te voorzien van passend beeldmateriaal.Januari 2021- juli 2021: projectmanager Herijking Strategische Koers Batavierenrace

"Peter heeft het Stichtingsbestuur van de Batavierenrace op professionele en prettige manier door ons proces van de Herijking Strategie geleid. Peter beschikt over vakinhoudelijke kennis en modellen en vult dit aan met een plezierige werkwijze, humor en open houding. Zijn bevlogenheid wakkert het enthousiasme bij andere stakeholders aan. Tegelijkertijd is hij kritisch en bewaakt hij de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt." (Rob Vaessen, hoofd Student Affairs Radboud Universiteit Nijmegen en lid Stichtingsbestuur Batavierenrace) 

De Batavierenrace is de grootste estafetteloop ter wereld. In mijn studententijd ben ik een jaar fulltime voorzitter van het evenement geweest en daarna nog jaren betrokken gebleven als vaste medewerker en lid van het Stichtingsbestuur.

Het huidige bestuur heeft besloten om haar strategische koers te herijken en heeft, ter voorkoming van tunnelvisie, mij benaderd als een externe projectleider die de Batavierenrace vanuit meerdere rollen goed kent. Ontzettend leuk om na zoveel jaren terug in de race te zijn!
April 2020 - februari 2021: adviseur erfgoed

"Enthousiasmerend en sturend: dat is hoe ik Peter leerde kennen. Met zijn passie voor erfgoed is hij altijd gemotiveerd en neemt hij verantwoordelijkheid in een project. Daarbij heeft Peter steeds overzicht, is hij zeer meedenkend en fungeert hij door zijn open houding als een fijne gesprekspartner. Met een goede dosis humor brengt Peter elk project tot een mooi resultaat." (Claudia van Kouwen, adviseur Erfgoed gemeente Zeist)

De gemeente Zeist heeft grote plannen om haar culturele erfgoed beter beleefbaar te maken. De eerste bouwsteen in het Ambitiedocument betreft het controleren en aanscherpen van de basisbestanden. Ik heb dit met veel plezier op mij genomen. In het verlengde ervan heb ik geholpen om deze informatie digitaal te ontsluiten via de Cultuurhistorische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht.


 

December 2020 - januari 2021: coördinator (online) Nieuwjaarsreceptie

Versa Welzijn heeft 2021 afgetrapt met een feestelijke bijeenkomst binnen de Coronakaders. Vóór en dóór collega's. Ik heb het organisatieteam mogen coördineren. De online Nieuwjaarsreceptie is hier terug te zien.

 


Juli 2020: webinar Koude Oorlog

De Vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht is in 2020 anders dan anders geweest. In verband met de Coronamaatregelen is de doelgroep via enkele webinars bedankt voor hun inzet en tegelijkertijd geïnformeerd over actuele thema's. Ik heb er één mogen verzorgen, over de Koude Oorlog. Via deze link is mijn webinar nog steeds te zien. Meer dan 100 belangstellenden hebben tot het eind gekeken en mijn presentatie gewaardeerd met een 8,4.Juli 2019 - november 2019: organisator Viering 30 jaar Kinderrechtenverdrag

In 2019 bestaat het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties 30 jaar. De Kinderombudsman heeft op 19 november stilgestaan bij deze belangrijke mijlpaal. Samen met ca. 200 deelnemers is gesproken over de problematiek rondom het recht van kinderen, ook in Nederland. Trots dat ik dit evenement heb mogen organiseren! Klik hier voor een impressie.Maart 2019 - november 2019: organisator Themajaar Koude Oorlog

"De invulling van het themajaar Koude Oorlog moest snel op de rit worden gezet. En dat deed Peter. Samen met Marjolein van der Kemp heeft hij inhoud gegeven aan een geweldig evenement dat helemaal klopte: doelmatig, accuraat en heerlijk fanatiek. Ontspannen en met humor als het kan, serieus als het moet. Ik houd daarvan!" (Klaas van Heeringen, lokatiemanager Park Vliegbasis Soesterberg Utrechts Landschap)

De provincie Utrecht heeft 2019 uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog. In de provincie zijn nog allerlei sporen uit dit bijzondere tijdvak te vinden, maar de bekendheid en beleefbaarheid ervan is gering. Bovendien is het resterende erfgoed, 30 jaar na de val van de Berlijnse Muur, in snel tempo aan het verdwijnen. Hoog tijd voor hernieuwde aandacht. 

Ik ben aan de slag gegaan met manieren om de verhalen van de Koude Oorlog te vertalen voor een breed publiek. Onder andere via een groot publieksevent op Vliegbasis Soesterberg op 19/20 oktober 2019, een Open Monumentendag Special op 26 oktober 2019 en een Storymap vol wetenswaardigheden op internet. Klik hier voor meer informatie. 

Januari 2019: organisator Inspiratiedag over jeugdpreventie

"Peter heeft ons ondersteund bij de organisatie van een inspiratiedag voor 250 professionals en bestuurders uit onderwijs, zorg en welzijn. Dat heeft hij goed gedaan! Hij was steeds goed voorbereid, dacht vooruit en was in control. Van externe communicatie en PR, via ons bij de les houden tot en met de uitvoering en nazorg. Ik kan Peter zeker aanbevelen als event facilitator!" (Anita Keita, directeur-bestuurder Versa Welzijn)

In opdracht van Versa Welzijn, Leger des Heils, GGD Gooi- en Vechtstreek, Youké en Unita heb ik een evenement over jeugdpreventie georganiseerd. Mijn takenpakket bestond o.a. uit:

  • Aansturen van het projectteam van de vijf organiserende partijen.
  • Meedenken over het programma, bestaande uit een plenair gedeelte, workshoprondes en entertainment.
  • Opstellen en beheren van draaiboeken voor de voorbereiding en de dag zelf.
  • Dagcoördinatie, inclusief aansturen van ondersteuners.
  • Communicatie, waaronder versturen uitnodigingen, coördinatie aanmeldingen en PR.
  • Afstemming met accommodatie over o.a. catering, ontvangst en technische zaken.


 

Foto: Hans Gommer

2018: gameontwikkelaar en spreker

"Als projectleider van het Europees Erfgoedjaar zocht ik iemand om in korte tijd een goede activiteit te ontwikkelen rondom de Koude Oorlog. Peter heeft die taak uitstekend opgepakt. Hij is enthousiast, schakelt snel en is heel betrouwbaar als het gaat om tijdig leveren. Daar bovenop heeft Peter opgetreden als spreker tijdens het symposium 'Cultuurhistorie op de Kaart'. Ook dat is een schot in de roos geweest: zijn stijl is helder en inhoudelijk sterk, maar het is bovenal heel prettig om naar hem te luisteren. Ik kijk uit naar onze volgende samenwerking!" (Marjolein van der Kemp, coördinator Europees Erfgoedjaar) 

In opdracht van de Provincie Utrecht heb ik een geocache ontwikkeld langs allerlei sporen uit de Koude Oorlog op en rond Vliegbasis Soesterberg. Via een fietstocht van ongeveer 20 kilometer krijgen gezinnen en andere belangstellenden een mooie route én de kans om dit bijzondere erfgoed écht te beleven. Tijdens het symposium 'Cultuurhistorie op de kaart' heb ik mijn concept mogen presenteren aan een zaal van ca. 250 personen.

Voor een uitgebreid overzicht van mijn werkervaring, opleiding en relevante nevenactiviteiten kunt u hieronder mijn CV downloaden.